Bauplätze privat

KG Verkäufer Grundstück Größe Telefon Anmerkung
Puchegg          
           
           
Riegersberg Theißl Baugründe 578/1 865 m² 0664 1260189 Voll aufgeschlossen / Verkäufer: Patriz Faustmann
      865 m² 0664 1260189 Voll aufgeschlossen / Verkäufer: Patriz Faustmann
      865 m² 0664 1260189 Voll aufgeschlossen / Verkäufer: Patriz Faustmann
Schachen          
           
           
Vornholz          
           
           
Vorau